...

Tywysydd yr ieuainc

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer plant ysgolion Sul yr Annibynwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog ac athro, David Davies (1791-1864) tan Ragfyr 1841, gan David Davies a Thomas Rees tan Ragfyr 1845, ac yna gan y gweinidog, David Rees (1801-1869). Teitlau cysylltiol: Y Tywysydd a'r Gymraes (1852).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanelli
LLEOLIAD: Rees A. Thomas
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1827
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1851