...

Y drych

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer plant a phobl ifanc yr ysgolion Sul. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, barddoniaeth ac emynau. Golygwyd y cylchgrawn gan 'G. G. T.'

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caerfyrddin [Carmarthen]
LLEOLIAD: E. Jones
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1825
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1827