...

Monmouthshire Baptist

Cylchgrawn crefyddol misol a oedd yn gwasanaethu Bedyddwyr Sir Mynwy. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a newyddion enwadol. Golygwyd y cylchgrawn gan brifathro Coleg y Bedyddwyr Pont-y-pŵl, William Edwards (1848-1929).

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: [S. l.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1886
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1886