...

Llyfr y plant

Cylchgrawn crefyddol chwarterol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu ysgolion Sul enwad y Bedyddwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, bywgraffiadau a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan Abel Jones Parry (Cefnmawr, 1833-1911) a John Jones (Glynceiriog) tan Ionawr 1863, ac yna gan Abel Jones Parry a Evan Jones.

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llangollen
LLEOLIAD: William Williams
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1862
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1864