...

Yr adfywiadur

Cylchgrawn chwarterol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu eglwysi ac ysgolion Sul y Methodistiaid Wesleaidd ar gylchdaith Conwy. erthyglau crefyddol a newyddion o'r gylchdaith. Golygwyd y cylchgrawn gan dri golygydd sef Evan Davies, Thomas Owen Jones (Tryfan) a Evan Jones. Teitlau cysylltiol: Y Cyhoeddwr (1901).

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Conwy
LLEOLIAD: [Cylchdaith Wesleaidd Conwy]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1889
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1890