Y Cenhadydd Cymreig

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer pobl ifanc enwad y Bedyddwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd a gwledydd tramor, newyddion cenhadol ac enwadol a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn ar y cyd gan y Parchedig William Robert Davies a'r Parchedig Thomas Davies tan Ionawr 1842, ac yna gan William Robert Davies.

Amlder: Misol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: S.l.]

Manylion Cyhoeddwr: William Robert Davies, Thomas Davies

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1840

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1842