...

Y Cenhadydd Cymreig

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer pobl ifanc enwad y Bedyddwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd a gwledydd tramor, newyddion cenhadol ac enwadol a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn ar y cyd gan y Parchedig William Robert Davies a'r Parchedig Thomas Davies tan Ionawr 1842, ac yna gan William Robert Davies.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: S.l.]
LLEOLIAD: William Robert Davies, Thomas Davies
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1840
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1842