...

Ymofynydd (Caernarfon)

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu'r Bedyddwyr Albanaidd yng ngogledd Cymru. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan Humphrey Owen Humphreys.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caernarfon
LLEOLIAD: Hugh Humphreys
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1861
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1861