...

Y Traethodydd (1845-1899)

Cylchgrawn chwarterol diwylliannol Cymraeg ei iaith. Cyhoeddwyd yn 1845 gan Thomas Gee o dan olygiaeth Lewis Edwards a Roger Edwards. Ei brif gynnwys oedd diwinyddiaeth, athroniaeth, gwyddoniaeth, addysg, llenyddiaeth a hanes. Er y bwriadwyd iddo fod yn anenwadol, y Methodistiaid bu ei brif gefnogwyr. Ymlith ei olygyddion oedd Daniel Rowlands, Ifor Williams, J. R. Jones a J. E. Caerwyn Williams. Erbyn hyn mae'n gylchgrawn mwy llenyddol ei naws yn cyhoeddi barddoniaeth, traethodau a beirniadaethau, ynghyd ag ymdrin â phynciau athronyddol a diwinyddol.

AMLDER:
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Dinbych [Denbigh]
LLEOLIAD: T. Gee a'i Fab
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1833
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1899