...

Y Gymraes : cylchgrawn i ferched Cymru

Cylchgrawn misol, Cymraeg ei iaith, i fenywod gafodd ei sefydlu gyda chefnogaeth Augusta Hall, Lady Llanover (1802-1896). Prif gynnwys y cylchgrawn oedd bywgraffiadau o fenywod amlwg cyfoes ac o'r beibl, erthyglau ar gadw tŷ a teulu ac ar faterion cyfoes, ynghyd a barddoniaeth ac adolygiadau. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog a newyddiadurwr, Evan Jones (Ieuan Gwynedd, 1820-1852). Teitlau cysylltiol: Y Tywysydd a'r Gymraes (1852).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caerdydd [Cardiff]
LLEOLIAD: William Owen
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1850
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1851