...

Trysorfa Gwybodaeth (Caernarfon)

Cylchgrawn cyffredinol chwarterol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn bennaf yn cyhoeddi erthyglau crefyddol, llenyddol a hynafiaethol, ynghyd a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y bardd a llenor, David Thomas (Dafydd Ddu Eryri, 1759-1822) a'r clerigwr a llenor, Peter Bailey Williams (1763-1836).

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: S. l
LLEOLIAD: s. t.]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1807
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1808