...

Y gwyliwr (1870-1872)

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer ysgolion Sul enwad y Bedyddwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, hanesyddol, gwyddonol a llenyddol, ynghyd a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan Benjamin Evans (1816-1886) a John Rowlands, Llanelli, tan Ragfyr 1871, ac yna gan Benjamin Evans, John Rowlands, James Spinther James (1837-1914) a Humphrey James (Gwerfyl).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Aberdar [Aberdare]
LLEOLIAD: Jenkin Howell
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1870
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1872