...

Young Wales

Cylchgrawn cyffredinol misol a oedd yn bennaf yn cyhoeddi erthyglau ar faterion cyfoes, hanes a gwyddoniaeth ynghyd a bywgraffiadau, storïau cyfres a cherddoriaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan William Glynfab Williams (Glynfab, 1855-1947).

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Tonypandy
LLEOLIAD: Evans and Short]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1892
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1892