...

Yr amaethydd

Cylchgrawn Cymraeg ei iaith yn ymwneud yn bennaf efo materion amaethyddol. Yn hytrach na bodoli fel cylchgrawn annibynnol fe ddaeth yn atodiad misol i'r Carnarvon and Denbigh Herald. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog, bardd a beirniad, y Parchedig William Williams (Caledfryn, 1801-1869) a gafodd ei argraffu gan James Rees, Caernarfon. Teitlau cysylltiol: Carnarvon and Denbigh Herald.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caernarfon
LLEOLIAD: James Rees, Swyddfa yr Herald
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1845
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1846