...

Yr esboniwr

Cylchgrawn crefyddol misol anenwadol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn bennaf yn cyhoeddi esboniadau Beiblaidd ar gyfer yr ysgolion Sul. Golygwyd y cylchgrawn gan y diwinydd, athro a phrifathro Coleg y Bala, Lewis Edwards (1809-1887).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caerlleon [Chester]
LLEOLIAD: J. Phillips
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1844
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1854