Dangos 1 i 10 o 489 ar gyfer

Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770:

( 99 ) Arf i redig ar frodir, I fwrw faeth ofras hir : Tynnais i eurgais Ergyd, Heb ei Gern a heibio i gyd Y mae, Och fy Mwa i, Yn drechnap, Anian drychni; Llidiais, nid arf...

CYFAINT: Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770
DYDDIAD: 17 March 1770
TUDALEN: 348

Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770:

( ioo ) HISTORI LAFINIA. ACafto, gwr da'i rinwedd, difalchedd haeledd hynt, Yn ymlglyn tra ffrwythlon oedd yn prefwylio gynt; 'R oedd gantho feddiant helaeth o dai o dir a...

CYFAINT: Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770
DYDDIAD: 17 March 1770
TUDALEN: 349

Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770:

( ioi ) Ymddugiad bonedigaidd, ac agwedd Huriiaîdd llon, • Serchogaidd ac ennillgar oedd tymmer hawddgar hon, Adroddai Mam ar droion, mewn geiriau purion pwylî, Eiffòrtun...

CYFAINT: Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770
DYDDIAD: 17 March 1770
TUDALEN: 350

Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770:

( 102 ) Pan oedd e'n edryeh arni hi wridodd beth yn awr, A'i Hwyneb yn gorymgais yn Uednais tu a'r llawr ; Hi drodd, heb dybio gallu fel hynny ynddi hun I daro 'r íath er...

CYFAINT: Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770
DYDDIAD: 17 March 1770
TUDALEN: 351

Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770:

( *°3 ) Merch hen Acaílo haela, anwyla dan y nef, Bu' r chwedl bron gorchfygu ei nerth a'i allu ef. Anwydau cymmyfgedig, yn gadarn iawn i gŷd, Oedd wedi cerdded trwyddo nes...

CYFAINT: Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770
DYDDIAD: 17 March 1770
TUDALEN: 352

Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770:

( 104 ) Gwr tadol yn ei amíèr a phlaid i wlad a phlwy*, Bu helaeth faw.r ei Oiud, a'i galon oedd jn íẅy; . \ Ei íerch ynghylch fut orchwyl o'm bodd i byth ni ddaw, Arn hynn...

CYFAINT: Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770
DYDDIAD: 17 March 1770
TUDALEN: 353

Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770:

( io5 ) C A N I A D yr AMSER. 1. T7" Rhai fy ar hyd y hyd yn bod, J_ Yn medru gwybod llawer, Gwefgwch oll eich pennau 'hghyd, I yftyr hŷd eich Amfer. 2. Ni wnaed (mae'n...

CYFAINT: Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770
DYDDIAD: 17 March 1770
TUDALEN: 354

Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770:

( io6 ) 10. Cyd-ymrown i foddio'r Tad, Er caíFael gwlad uchelder, Ac na threuîiwn ddim yn ffol, O'r h'yn fy'n ol o'n Hamfer. 11. Fel y rhed yr Haul uwch ben, Y ffurfafen dy...

CYFAINT: Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770
DYDDIAD: 17 March 1770
TUDALEN: 355

Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770:

( i°7 ) 20. Ymwroled tra bo' byw, Ara ffaför Duw'r ucheíder, Er cael happufrwydd wedi'r dydd, Y derfydd am yr Amfer. R. HUGHES, o Fon. C Y W Y DD yn dangos pa gyfarwyddyd a...

CYFAINT: Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770
DYDDIAD: 17 March 1770
TUDALEN: 356

Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770:

( iö8 ) Parod oedd y prydyddion, Y fydd o gyffẅllt a fon, Teg yw'r Iaith i'n areithiaw, Be rddiaid a ddywaid a ddaw, Beirddiaid yn ol detholair, EbiUion gwèddillion gair, A...

CYFAINT: Mawrth 3ydd- Mawrth 17eg - 1770
DYDDIAD: 17 March 1770
TUDALEN: 357

Archwilio canlyniadau ar gyfer '' ar draws ein casgliadau

Papurau Newydd

Papurau Newydd

15,039,492 canlyniadau

Lleoedd Cymru

Lleoedd Cymru

876,447 canlyniadau