Dangos 1 i 10 o 1,858 ar gyfer

LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG:

Mi a giniewais ar ci bwrd^ ^- un äiwrnod : ac ni fedraf lai nag addef i mi brofi teimladau o lawe^y^ mawr, a diolchgarwch, ar yr achos. Tra 'r oeddwn, ar un golwç. vn gweled...

CYHOEDDIAD: Trysorfa
CYFAINT: LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG
DYDDIAD: 1 January 1798
TUDALEN: 4

LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG:

iynaû drachefn yn cael ea dall-arwain gan dwyll Mahomet. A d'íau mai go egwan a fu 'r ymdrechiadau, gan yr amryw Bnwau o Grift'nogion, tì amfer i amfer, at ddychweliad y rhai...

CYHOEDDIAD: Trysorfa
CYFAINT: LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG
DYDDIAD: 1 January 1798
TUDALEN: 5

LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG:

Dawiol, bywiog, a haelionus, oamrywiol Enwaujmiaobeithiwn y geîlir cdrvch arni fel cychwyniad diwygiad, a dechreuad Oes Wcìl, a fydd yn efgor ar y canlyniadau mwyaí eu pwys,...

CYHOEDDIAD: Trysorfa
CYFAINT: LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG
DYDDIAD: 1 January 1798
TUDALEN: 6

LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG:

LLYTHYR AT MR. T. JONES, O'R WYDDGRUG. aOWfcfe^g^fiftMfnrj" Fy anwyl Gyfaill, MI a derbyniais eich Llythyr caredig gyd a llawer o blefTer. Nid oeddwn, cyn hyn, heb aml fwriad...

CYHOEDDIAD: Trysorfa
CYFAINT: LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG
DYDDIAD: 1 January 1798
TUDALEN: 3

LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG:

yiî y modd rriwyaf medrus a ffyddlon, a chyd â chÿmmaint Uwyââìiaî ag a addurnodd un rhyw anturiaeth erioed. \ Fe fydd buander eu hymdaith hefyd (yn enwedig eu taith allan) y...

CYHOEDDIAD: Trysorfa
CYFAINT: LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG
DYDDIAD: 1 January 1798
TUDALEN: 7

LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG:

Jiaodd yn agos i ddwy flynedd, o'u cychwỳniad hyd ddyehwelíad y Lîong yn ol i afon Lundain, nid oedd un ar goll, trwy angau naturiol, nac un math o ddamwain. Mae 'n debyg eie...

CYHOEDDIAD: Trysorfa
CYFAINT: LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG
DYDDIAD: 1 January 1798
TUDALEN: 8

LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG:

•«B triendly Ifles; ac un yng nghriftina,* un o ynyfoedd Marqucfas. Yr o'edd dau i fod yn yr ynys hon; Harris a Crooh. Fe ddigalonnodd Harris; ü Crooh a adawyd yno ei hun, yn...

CYHOEDDIAD: Trysorfa
CYFAINT: LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG
DYDDIAD: 1 January 1798
TUDALEN: 9

LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG:

10 Y mae 'r Gymdeithas wedi penderfynu darparu 'r un Lleílr ûnwaith ctto, i drofglwyddo ychwaneg o Genhadau i ynyfoedd eraill yn y môr De- heuol, ac i ymweled â'r rhai fydd y...

CYHOEDDIAD: Trysorfa
CYFAINT: LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG
DYDDIAD: 1 January 1798
TUDALEN: 10

LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG:

II nẅys îîawer o filiynau. Ac a fedrwn ni fod yn ddiddoíturi attynt? Ai Criíl a'i iechydwriaeth yw cyfur pennaf ein bywyd? Ai Efe yw fy-íàen gadarn ein gobaith yn angau? Ac a...

CYHOEDDIAD: Trysorfa
CYFAINT: LLYTHYR AT MR. T. JONES, O’R WYDDGRYG
DYDDIAD: 1 January 1798
TUDALEN: 11

Mai 1796:

hyn ; 1« yn rynych chwi a gewch weled ar eu holau, y ddwy lythyren Ẃ. LÍ. fef yw hynny William Lleyn, neu yn hyttrach, cafgliad yfgrifen o hen eiriau cymraeg, a gyfanfoddwyd...

CYHOEDDIAD: Y geirgrawn
CYFAINT: Mai 1796
DYDDIAD: 1 May 1796
TUDALEN: 7

Archwilio canlyniadau ar gyfer '' ar draws ein casgliadau

Papurau Newydd

Papurau Newydd

15,039,492 canlyniadau

Lleoedd Cymru

Lleoedd Cymru

876,447 canlyniadau