Dangos 1 i 10 o 44,392 ar gyfer

Chwefror 1836:

42 AMRYWIAETH. diygionus yn unig, canys ni wnaethant hwy dd

CYFAINT: Chwefror 1836
DYDDIAD: 1 February 1836
TUDALEN: 12

Chwefror 1836:

AMRYWIAETH. 43 ddioedi. Daethym i Lwyngwair ar y dydd Mawrth, 30ain. Y dydd nesaf, Hydref laf, anfonodd cadben slwb fechan o A bergwaun, tref fechan ar làn y môr, ddeg neu dd...

CYFAINT: Chwefror 1836
DYDDIAD: 1 February 1836
TUDALEN: 13

Chwefror 1836:

44 AMRYWIAETH. anmhosibl, yn wrthwynebol i reswm neu y perffeithderau dwyfawl, i Dduw gyfleu ei feddwl a'i ewyllys i ddynion yn y gyf- ryw fFordd ag a alwn ni yn ysbrydoliaet...

CYFAINT: Chwefror 1836
DYDDIAD: 1 February 1836
TUDALEN: 14

Chwefror 1836:

AMRYWIAETH. 45 un a fu y fath beth yn y byd ag ysbrydol- iaeth. (Ibarhau.) Thos. Jones, 2il. AM WAHARDD BWYTA GWAED, A PHETH A DAGWYD. GAN Y PABCII. A. M'LEAN. Y mae yn am...

CYFAINT: Chwefror 1836
DYDDIAD: 1 February 1836
TUDALEN: 15

Chwefror 1836:

4G AMRYWIAETH. gostyngeiddrwydd. Y mae amynedd yn llywodraethu y cnawd, yn cadarnhau yr ysbryd, yn melysu y dymher, yn darfodi llid, ya diffoddi cenfigen, ac yn darostwng bal...

CYFAINT: Chwefror 1836
DYDDIAD: 1 February 1836
TUDALEN: 16

Chwefror 1836:

AMRYWIAETH. 47 gwaith yn nghegin athrofa Exeter. Y rhan fwyaf o ddysgedigion dyrchafedig mewn coíFadwriaeth, oeddynt berlau wedi eu codi o'r dom—wedi eu galw odywyll- wch—rha...

CYFAINT: Chwefror 1836
DYDDIAD: 1 February 1836
TUDALEN: 17

Chwefror 1836:

48 AMRYWIAETH. yn caelei sugno gan sychyddion, a'i gs.no i'r gwaed, a chyda hwn yn cylchredeg trwy yr holl gorff, ac, i ryw radd, yn cael ei daflu yraaith drachefn. Ond gwirf...

CYFAINT: Chwefror 1836
DYDDIAD: 1 February 1836
TUDALEN: 18

Chwefror 1836:

AMRYWIAETH. 49 wedi hyn, daeth y myglys dan nawdd y Cardinal Santa broce, nuncioyPab; yr hwn, pan ydoedd yn dychwelyd o lysoedd Hispaen a Phortugal, a gymerth fyglys gydag ef...

CYFAINT: Chwefror 1836
DYDDIAD: 1 February 1836
TUDALEN: 19

Chwefror 1836:

50 AMRYWIAETH. myglys ddim cymaint a dyfod i addoli Dnw y duwiau, heb fod eu duw bachgyda hwy. Canfyddwch yr hen wraig yn tynu y blwch a'r arogl peraidd o'i llogell, gan ei a...

CYFAINT: Chwefror 1836
DYDDIAD: 1 February 1836
TUDALEN: 20

Chwefror 1836:

AMRYWIAETH. 51 y Ue nesaf, yr 'wyf' yn ystyried y prawf mewnol o wirionedd yr ysgrythyrau yn gryfach na'r allanol." "Ac yn mha le y dechreuaf?" ebai y Difi'yddiwr;" "yn y Tes...

CYFAINT: Chwefror 1836
DYDDIAD: 1 February 1836
TUDALEN: 21

Archwilio canlyniadau ar gyfer '' ar draws ein casgliadau

Papurau Newydd

Papurau Newydd

15,039,492 canlyniadau

Lleoedd Cymru

Lleoedd Cymru

876,447 canlyniadau