Dangos 1 i 10 o 99,069 ar gyfer

Hydref 1859:

BHAGOBIAETH Y BEIBL. 111 ^yn amdanynt. Nid yriaith, ac nid yr arddull—y wisg ällanol, feddyl- iwn; er yn wir nad ydyw yr iaith na'r arddull mewn un modd yn ail- raddol; eto y...

CYFAINT: Hydref 1859
DYDDIAD: 1 October 1859
TUDALEN: 19

Hydref 1859:

112 EHAGOEIAETH Y BEIBL. Dduw, ni fedd natur y fath wybodaeth am dano, ac nis gallasai y meddwl dynol byth ei gael allan. Y mae hefyd yn y Beibl syniadau am fwriadau Duw na c...

CYFAINT: Hydref 1859
DYDDIAD: 1 October 1859
TUDALEN: 20

Hydref 1859:

EHAGOEIAETH Y BEIBL. 118 Beibl yn ei gyfaddasrwydd at angen dyn. í)yn yw dyn yn mhob man : ond y mae gwahaniaeth dirfawr rhwng dyn yn troi yn nghylchoedd Hehel a choeth cymde...

CYFAINT: Hydref 1859
DYDDIAD: 1 October 1859
TUDALEN: 21

Hydref 1859:

114 EHAGOEIAETH Y BEIBL. eugweîlhau: "Megys y derchafodd Moses y sarff yn y diffeithwch, felly hefyd y mae yn rhaid derchafu Mab y dyn." Yn hollol groes i ddysgwyliadau dyn...

CYFAINT: Hydref 1859
DYDDIAD: 1 October 1859
TUDALEN: 22

Hydref 1859:

BHAGOEIAETH Y BEIBL, 115 edd yn rhyddh.au ar unwaith oddiwrth bechod, oblegid nid oes ddyn cyfiawn ar y ddaiar a wna gyfìawnder, aoniphecha; er hyny, y mae gwahaniaeth dirfaw...

CYFAINT: Hydref 1859
DYDDIAD: 1 October 1859
TUDALEN: 23

Hydref 1859:

116 CYMUN-EODDION CYMEtT. CYMUN-EODDION CYMEU. Amryfath a Uuosog yw y moddion a ddewisir gan ddynion i ddangos eu parch a'u gofal am grefydd a dynoliaetli. Mae crefydd Ies...

CYFAINT: Hydref 1859
DYDDIAD: 1 October 1859
TUDALEN: 24

Hydref 1859:

CYMTIN-RODDION CYMBIL 117 hoeddìad gan ffeithiau arswydlawn fod y maes hwn yn galw am sylw manwl, ac ymdrechion difiino dyngarwyr ei oes. Paham y màe amryw o feibion glewion...

CYFAINT: Hydref 1859
DYDDIAD: 1 October 1859
TUDALEN: 25

Hydref 1859:

118 CYMUN-BODDION CYMBU. palasau a'r bythod, fel nad yw yn ddichonadwy i'r syniad eyhoedd ddy- oddef dyn a feddai ar ddigon o haerllugrwydd i fathru hawliau cy- hoeddus y tyl...

CYFAINT: Hydref 1859
DYDDIAD: 1 October 1859
TUDALEN: 26

Hydref 1859:

CYMUN-BODBION CYMEU. liO ehwynfan yr anghenus. Grwir mai symiau byohain a&awodd Uawer o honynt at wasanaeth y tylawd, ond y mae'r ychydig hyny wedi cadw esgidiau am draed, di...

CYFAINT: Hydref 1859
DYDDIAD: 1 October 1859
TUDALEN: 27

Hydref 1859:

120 CYMTIN-EODDION CYMEU. fyd o'r dosbarth masnachol i'r dosbarth pendefìgaidd; modd bynag, mae yn bodoli mor gryf yn mysg y masnachwyr gwir grefyddol nes y trefnant hwythau...

CYFAINT: Hydref 1859
DYDDIAD: 1 October 1859
TUDALEN: 28

Archwilio canlyniadau ar gyfer '' ar draws ein casgliadau

Papurau Newydd

Papurau Newydd

15,039,492 canlyniadau

Lleoedd Cymru

Lleoedd Cymru

876,447 canlyniadau