Argraffwyd, dros Gymdeithas Emynau Cymru, yn Argraffty'r Methodistiaid Calfinaidd yng Nghaemarfon. B W L E T I N CYMDEITHAS EMYNAU CYMRU CYFROL I (1968 — 1977) Golygwyd gan GOMER MORGAN ROBERTS