BWLETIN CYMDEITHAS EMYNAU CYMRU EIFION WYN JAMES Argraffwyd dros Gymdeithas Emynau Cymru gan Wasg John Penry, Abertawe CYFROL II (1978-1988) Golygwyd gan