Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

HEDDIW CYF. 7 RHIF 4 MEDI--RHAGFYR 1942 GOLYGYDD: DAFYDD JENKINS Colygyddol 94 Tristwch Hydref (Eluned Ellis Williams) 98 Dvddiadur Cymro (D. Tecwyn Lloyd) 100 Cwrddyd Cymry (D. J. Thomas) 104 SWYDDFA OLYGYDDOL: TRAWSNANT ISAF, LLANRHYSTYD, CEREDIGION Ni ellir danfon llawysgrifau yn eu hôl, nac addo atebion, onid amgaeir amlen stampiog ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WASG GEE, DINBYCH Yno y dylid cyfeirio pob gohebiaeth ynglŷn â thanysgrifiadau, gwerthiant, etc. PRIS: CHWECHEINIOG CYNNWYS TUD. TUD. Y Ddawns (J. Gwyn Griffiths) 109 Cystadleuaeth Llyfrau'r Dryw (Tom Parry) 115 Adolygiadau (E. G. J. a D. J.) 119