Symud i'r prif gynnwys

BATHAFARN THE JOURNAL OF THE HISTORICAL SOCIETY OF THE METHODIST CHURCH IN WALES CADEIRYDD (Chairman): Y Parch. D. TECWYN EVANS, M.A., D.D., Rhyl YSGRIFENNYDD (Secretary): Y Parch. H. M. PENNANT LEWIS, B.A., B.D., Bro Gain, Pentre Helygain, Treffynnon (Flintshire) TRYSORYDD (Treasurer): Mr. IDWAL LEWIS, B.A., Pencrug, High Street, Aberystwyth GOLYGYDD (Editor): Mr. A. H. WILLIAMS, M.A., Garth, Wenallt Road, Rhiwbina, Cardiff IS-OLYGYDD (Sub-Editor) Y Parch. GRIFFITH T. ROBERTS, M.A., B.D., Pant Teg, Tregarth, Bangor VOL. ı 1954