Symud i'r prif gynnwys

BATHAFARN THE JOURNAL OF THE Y Parch. D. TECWYN EVANS, M.A., D.D., Deunant," Highfield Park, Y RhyL Ysgrifennydd (Secretary): Y Parch. H. M. PENNANT LEWIS, B.A., B.D., St. Paul's Manse, Bangor (Caernarfon). Mr. TUDOR PROFFIT, B.A., Preswylfa, Flint Mountain, Flint. YSGRIFENYDDION CYLLID (Financial Secretaries): Talaith Gyntaf Gogledd Cymru (First North Wales District): Mr. R. H. WILLIAMS, Y Fron Fawr, Pentrecelyn, Ruthin. Ail Dalaith Gogledd Cymru (Second North Wales District): Mr. ALUN C. ROBERTS, Wenallt, Groes Lwyd, Abergele. Talaith y De (South Wales District): Mr. JOHN E. JONES, Maes-y-Coed, Maes Mawr, Crynant, Neath. Mr. A. H. WILLIAMS, M.A., Garth, 108 Wenallt Road, Rhiwbina, Cardiff. Y Parch. GRIFFITH T. ROBERTS, M.A., B.D., Bryn Awel, Talsarnau (Merioneth). VOL. 12 HISTORICAL SOCIETY OF THE METHODIST CHURCH IN WALES CADEIRYDD (Chairman): TRYSORYDD (Treasurer): Golygydd (Editor): IS-OLYGYDD (Sub-Editor): 1157