Symud i'r prif gynnwys

BATHAFARN CYLCHGRAWN HANES YR EGLWYS FETHODISTAIDD YNG NGHYMRU Cyf. 14 1959