Symud i'r prif gynnwys

BATHAFARN HANES YR EGLWYS FETHODISTAIDD Cyf. 18 CYLCHGRAWN YNG NGHYMRU 1963