Symud i'r prif gynnwys

BATHAFARN CYLCHGRAWN HANES YR EGLWYS FETHODISTAIDD YNG NGHYMRU Cyfrol 29 1977-86