Symud i'r prif gynnwys

ar dafod pob un o honom ac yn cael ei thraethu yn hylithrach, yn well, yn berffeith- iach, nac yn unlle arall o fewn ynys Prydain. Os bydd y Cymry sydd yn Llundain, yn cyd-uno a'r athrawiaeth hon, deuant yno; ac os byddant yn chwennych, ac yr Gymdeithas feddwl e'u bod yn gymmwys, ac i rywun e'u cynnig, ac iddynt gael e'u dewis, yn ol trefn y coelnode (balloting) yna y derbynnir ac y cydnabyddir hwynt, yn deilwng Gyfeillion, yn Nghymdeithas y Cymreigyddion. E. CHARLES. Llundain, Rhagfyr 8, 1796. Argraphwyd gan J. Jones, Rhif 6, Chapel-Street, Soho. Yna (t. 167) rhoir copi o Gerdd y Cymreigyddion' gan John Jones, Glan-y-gors. Argraffwyd hon yn Gwaith Glany Gors (Cyfres y Fil), 1905, tt.29-30. Cyhoeddwyd ail argraffiad o'r Dull ac Amcanion yn 1810, Dywed Edward Charles mewn llythyr a anfonodd at Fardd M6n ym mis Ionawr, 1811 Mae'r hen Destament bellach, wedi sgrifenu er's amryw flynyddoedd; ag o ddeutu'r Nadolig diweddaf, mae wedi ymddangos i'n plith, Destament Newydd,' ac eglura mewn nodyn ar odre'r ddalen mai ymadrodd ffigurol yw hwn, a'i fod yn cyfeirio at the old and new articles, of the cymraegyddion society' (B.M. Add. MS. 14957, t. 184a). Ond hyd yn hyn ni chefais afael ar gopi o'r ail argraffiad. G. J. WILLIAMS. A PIERS PLOWMAN MANUSCRIPT. The poem of Piers Plowman is extant in three versions. The first-the so-called A-text-was begun not long after 1362, as is shown by its allusions to contemporary events. It was abandoned unfinished. When the writer resumed his task-the search for Do-well — he was beginning, he tells us, to leave youth, and run into age.' This revision and continuation of the first version is known as the B-text, and allusions show that it must have been written after 1376-7-probably not very long after, for the way in which events are alluded to makes it probable that they occurred in the recent past. Furthermore, the absence of any reference to the Peasants' revolt would be remarkable if the poem had been in progress during, or shortly after, 1381. The lapse of fifteen years is sufficient to allow of a man leaving youth, and running into age.' Finally, the poem was again revised, perhaps nearly twenty years later still at any rate at a date when the rule of Richard II was causing dissatisfaction. This revision is known as the C-text. The A-text is extant, in whole or in part, in 16 MSS. the B-text in 16: the C-text in 27. It was sometimes recognized at the time that the A-text was imperfect; and some who possessed copies supplemented them by adding lines from the B-text or the C-text. These MSS. in their turn were multiplied, so that composite texts came into circulation. N.L.W. MS. 733 is one of five composite MSS., in which the C-continuation has been added to what was originally an A-text. These five are the MSS. at Trinity College, Cambridge (R.3, 14), at the Bodleian (Kenelm Digby 145), at the British Museum (Harleian 6041), the Duke of Westminster's MS., and N.L.W. MS. 733. Within this group of composite manuscripts there are special affinities between the Duke of Westminster's MS. and N.L.W. MS. 733. NX.W. MS. 733, written in the first half of the fifteenth century, is imperfect, and only begins to be fairly legible at Passus A I, 104. The following examples show the affinity between the Duke of Westminster's MS. (hereafter called W) and N.L.W. MS. 733 (here-