Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CYFROL X. RHIF i. GWANWYN, I93I. Y LLENOR CYLCHGRAWN CHWARTEROL DAN NAWDD CYMDEITHASAU CYMRAEG Y COLEGAU CENEDLAETHOL DAN OLYGIAETH W. J. GRUFFYDD CYNNWYS NODIADAU'R GOLYGYDD 1 Y TLAWD HWN (W. J. Gruffydd) 4 LLYN Y GADAIR (T. H. Parry-Williams) 5 MOELNI (T. H. Parry-Williams) 5 MEWN GARDD (I.. D. Hooson) 6 TI A MI (Huw Llew. Williams) 7 HEN ATGOFION (W. J. Gruffydd) 8 TRWY LYGAID PLENTYN (Kate Roberts) 19 EDWARD CHARLES (Siamas Wynedd) (J. Hubert Morgan) 25 SION DAFYDD RHYS, III (T. Parry) 35 HELA'R PAPYRUS, IV (H. I. Bell) 47 TAFODIAITH MEWN STORIAU (Kate Roberts) 55 ADOLYGIADAU (J. Hubert Morgan, Iorwerth C. Peate) S9 I/6 WRECSAM HUGHES A'I FAB, CYHOEDDWYR I93I