Symud i'r prif gynnwys

CYFROL IV, RHIF 7 MAI 1934 MAY Yn y Rhifyn Hwn: YN BOETH Y BO'R GWANWYN 'MA (R. T. Jenkins) BWYTA'N WLATGAR (Dr. G. Arbour Stevens) HAWS LLADD DYN NA LLADD MOCHYN ? (Timothy Lewis) DRAMA'R DIODDEFAINT (D. Myrddin Davies) DEWCH I BEN YR WYDDFA (Evan R. Davies) STORIAU "MWYNIG" a "RHAMANT" WILLIAM MORRIS (Edmund D. Jones) MEWN YSGOL YN YR ALMAEN (Edgar H. Jones) MERCHED YN CYD-ADRODD (Cassie Davies) CLOD I BENTREF CYMREIG (Ben Davies) DARLUNIAU EISTEDDFOD BYD Y DDRAMA BARDDONIAETH Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 6D PROFIR gan brofiad ymarferol maith fod Ovaitine blasus heb ei debyg at adeiladu a chynnal iechyd grymus ac egni cyforiog. Oherwydd ei werth goruchel, daeth Ovaltine' yn ddiodfwyd dyddiol i filoedd di-rif o bobl ac fe'i defnyddir yn gyson yn y prif ysbytai, iachwyfeydd a chartrefi maeth drwy'r holl fyd. Yn bendant, does dim yr un fath ag Ovaltine.' Fe wneir efelychiadau i edrych fel Ovaltine,' ond y mae gwahaniaeth pwysig iawn rhyngddynt. Mewn Ovaltine ni cheir Siwgr Teulu. Ymhellach, 'cheir ynddo ddim Syth (Starts.) Nac ychwaith ddim Sioclad na chyfar- taledd uchel o Gocoa. Wedi ei baratoi ar ddull gwyddonol, 0 bennaf rhiniau brag haidd, llaeth hufennog ac wyau newydd ddodwy, saif Ovaltine mewn dosbarth ar ei ben ei hun o ran ansawdd a gwerth. Gwrthodwch bethau yn ei le. Prisiau ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon, I/I, I/I0, a 3/3. P25A