Symud i'r prif gynnwys

CYFROL IV, RHIF 9 GORFFENNAF 1934 JULY Yn y Rhifyn Hwn: COFIWN BRIF LENOR Y CYMRY (Erfyl Fychan) STRAEON AM "TAD PROFFESOR" (R. Manod Owen) RHAMANT GWAITH Y CHWARELWR (W. R. Williams) BLEGYWRYD Y BACHGEN DELYNOR (Joseph Hughes) CWRDDWCH A CHERAINT SYR HENRY JONES (Cernyw) PABELL LEN CASTELL NEDD (J. Rees Jones) STORIAU: Gan D. J. Williams ac H. Jones Davies "CANIADAU GWILI" (W. Roger Hughes) BREUDDWYD AM BRIFATHROFA I GYMRU (R. J. Derfel) MINTAI WERDD HEN GOLWYN (Enid M. Davies) UN 0 FEDDYGON MWYA'R BYD (Dr. Iorwerth Jones) Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 61 SICRHEWCH fod eich prydau ysgafn haf yn gyflawn o faeth cryfhaol, drwy yfed y dan- deithiol Ovaltine gyda hwynt. Wedi'i baratoi'n wyddonol â rhiniau uchaf brag haidd, llaeth ac wyau, dyry Ovaltine y maeth sy raid wrtho i gynnal iechyd a bywiogrwydd yn ystod dyddiau hirion haf. Yn wahanol i efelychiadau, ni chynnwys Ovaltine' ddim siwgr teulu i leihau'r gost. Ymhellach, 'does ynddo ddim Syth. Nac ychwaith gyfartaledd uchel y cant o Gocoa. Gwrthodwch bethau yn ei le. Yfwch y Danteithiol ONALTINE' Yn Boeth neu'n Oer P955 Prisiau ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon, I/I, I/I0 a 3/3.