Symud i'r prif gynnwys

CYFROL V, RHIF 7 Yn y Rhifyn Hwn: CAERDYDD YN BRIFDDINAS? I GERNYW MEWN CARAFAN (Lewis J. Clee) GWELLAER EIN ORNESTAU CWN (L. J. Humphreys) UN O'R BEIRDD ANGHOFIEDIG (Gwyn ap Gwilym) Y PELLWELEDYDD (W. E. Williams) Stori Fer: PONT-Y-PAIR HENFFYCH WELL, GYMMROD- ORION (Cecil Williams) RHAGOR AM DDIGRIFWCH TEITHIO (Cyril Cule) DRAMA DDIGRI GYFLAWN (Wil Owen) DA UCANMLWYDDIANT MRS. HEMANS (D. R. Davies) CYWYDD Y BARDD FILWR (D. J. Roberts) A'r holl atyniadau arferol Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd MAI 1935 MAY PRIS 6D 'Ovaltine' A ry' wrid ar fy ngrudd FE fydd pob mam yn ymfalchio yn llygaid pefr a bochau cochion plentyndod iach a hapus. Ac fe all hi sicrhau'r iechyd cadarn hwn i'w phlant drwy ddewis 'Ovaltine yn ddiodfwyd dyddiol cyson iddyn' hw' Wedi'i baratoi'n wyddonol o rinwedd puraf naws brag haidd, llaeth hufennog ac wyau newydd-ddodwy, y mae Ovaltine yn cynnwys yr holl elfennau maeth sy'n eisiau at adeiho corff, ymennydd a giau ac at greu digonedd o fywiogrwydd ac egni. Ond Ovaltine a raid iddo fod ac nid dynwarediad a wnaed i edrych yn debyg iddo. Y mae gwahaniaethau hynod bwysig rhyngthyn' hw.' Fe ddyry Ovaltine ragor o faeth iachus- lawn-rhagor o ansawdd a rhagor o faint. Dyma, felly, y bwyd mwya'i werth y gellwch chwi'i brynu. Gwrthodwch efelychiadau. Prisiau ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon, I/I, I/I0 a 3/3