Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

l.sfc. YR ARWEINYDD; NEU # Gylchgrawn Misol at wasanaeth Llenyddiaeth, Addysg, Moesoldeb, a Chrefydd. Ehif. 13.] IONAWR, 1863. [Cyf. n. CYNWYSIAD. DUWLNYDDIAETH,— Tu Gwyrthiau yr Árglwydd Iesu ----- Beirniadaeth Ysgrythyeol,— Nodiadau IV. ar Epistol laf Ioan - - - - Yr Ysgol Sabbathol.— Teithiau yr Apostol Paul ------ Y Diwygiad Protestanaidd ----- Yr Epistol at y Rhufeiniaid ----- Hanes Athrawiaeth y Cyfìawnhad - Y Teulü,— Dylanwad y Fam ar Gymdeithas - Bywgraffiadaeth.— Ychydig o hanes John Evans, Borthyn, Llannon C0FX0DI0X CREFYDDOL,— Taith drwy Sîr Aberteifi ------ Y Cyfarfod Misol -...... Cynygiad i dreulio Wythnos mewn Gweddi arbenig - Y WASG ---------- MANION --------- Barddoniaeth,— Galwad ar Ieuenctid -------28 Englyn i'r Meddwyn ------ 23 Englyn i'r Tunnel-.......23 Helyntion y Mis,— 1 America—Groeg—Madagascar—Caethwasanaeth - 24 IPIR-IS CEII>TIOC3-- ABERYSTWYTH: ARGRAFFWYD A CHYIIOEDDWYD GAN P. WILLIAMS, IIEOL Y BONT, Ac ar werth gan y Dosbarthwyr penodedig yn mhob ardal.