Symud i'r prif gynnwys

Ö &*SlVt2r*> i*XSitvzr-J <ÿ Ü i'Ü^Wara <^ifXÜ« ©Ö 2«f /?Ẃ/f 1. MEHEFIN. 1881. Ogf.1. ICENHADYDD CWMTAWE (SWANSEA VALE MESSENGER.) CYLCHGRAWN MISOL AT WÁSANAETH EGLWYSI CWMTAWE, CYNNWYSIAD. Gair at y Darllenwyr... ...... Instinct Imtructing Reason—a Sermon by the Editor Eglwysi Bedyddwyr Cwmtawe......... " Let us Pray "—By Rev, /. Owen, Mount Pleasant Congl Y Bardd, Y Wraig wrtb draed yr Iesu ... Cfirisfs Nearness ..... Hiraeth Bachgen ar ol ei Fam... Congl Y Teulu. Buddioldeb Gwraig Dda A Suggestion to Parents ' • .,. CONGL Yr'EfRYDYDD. "Sydd" ac "Ydynt"...... ii 13 17 18 }9 20 21 23 DAN OLYGIAETH V PARCH. A. J. PARRY. ABERTAWY: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN J. T. LEWIS, HEOL FAWR.