Symud i'r prif gynnwys

8* fìhif 4. MEDI, 1881. Cuf 1. 3ICENHADYDD CWMTAWE. ■ỳ (SWANSEA VALE MESSENGER.) CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYS! CWMTAWE A'R CYLCHOEDD. •CYNNWYSIAD. Mawredd Gwasanaeth—Pregeth gan y Golygydd ............ 73 The Penny luith ihe Ho!e in it—An Address to Childten......... 80 Camsyniadau Cyniedir........................ 81 " Hath not where to lay His head"—by Rez: E. 7'homas, Nnaport 82 CONGL YR EFRYDYDD. " Hyd yn od," " hyd yn oed," " hyd y nod," " hyd yr. nod " 87 Uniondeb ysbryd anmhlygadwy.................... 89 A Rival to Robertson........... ........... 89 Ochenaid Pechadur—Tón gan Mr. G. Anthony, Cwmbwrla...... 90 Y Dall yn tywys y Dall ..............,.......... 91 Y Blodeuyn a'r Galarwr ....................... 92 CONGI, Y TEUI.U. Iîome................ ...........93 CONGl. Y BARDD. Rhinwedd..............................' 94 Heroine of Faith......................... 95 Y Meddwyn............................ 96 DAN' OLYGIAETH Y PARCH. A. J. PAERY. ABERTAWY : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN J. T. LEWIS, HEOL FAWR. PBIS OEirtfl-IOO-.