Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Rhif. 2.] RHAGFYR, 1869. [Cyt I. I BLANT AC IEUENCTYD CYMRY AMERICA. NEW YOEEi CYHOEDDEDIG- GAX H. J. HUGHES. 1869. Postage •' Yr Y.sgol" 3 ccnts per quarter iu a<3vance.