Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CYFRINACH ¥ BEDYDDWYR, AM Y FLWYDDYN 1827. YH CYHirwYs: Bucheddau EnwogioÄ yn Nheyrnas Crist; Traethiadau ar Byngciau Crefyddol; Gofyniadau; Atebion; Barddonlaeth; Hanesion Cartrefol a Thramor; Hanesion Crefyddol; ac Hanesion Cenhadol. A OLYGWYD GAN J. JENRINS, HENGOED. HEB DDUW, HEB DDISf—DUW, A DIGON. maesycwmwr: argraffwyd a chyhoeddwyd gan j. jenkins. 1827.