Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

RHIFYN I — PRIS DWY GEINIOG. YR CYLCHGRAWN MISOL P ^f#»p^ p 1|$#p Saẁíl^ IONAWR, I88O. CYFODIAD A CHYNNYDD YR YSGOL SABBOTHOL. Gan y Parch. R. Owen, Rhyl......................................!............... i NODIADAU Y GOLYGWYR................................................ 3 ADGOFION AM Y PARCH. THOMAS CHARX.ES...... ......... 6 YR ESBONIWR Matthew xi. 12—Luc xxiv. 34 ........................... 8, 9 Y CYFARFOD ATHRAWON. Gan Mr. H. Pritchard, Llan- erchymedd..................................................................;.............. 9 ERASMUS ...................,............................................................ II PRENAU Y BIBL. Y Ffigysbren—Yr Olewydden—Y Dderwen— Y Ferywen........................................................................... 14, 15 MORGAN RHYS. Pennod I. ...................................................... 16 NEWYDDION O'R YSGOLION, Y DOSBARTHIADAU, &c. Ysgol David St., Lerpwl—Ysgol Garston, Lerpwl—Dosbarth Edeyrn- ion-^Dosbarth Llanbedr, Sir Aberteifi—Dosbarth Caergybi, Môn— Ysgolion Lerpwl—Ysgol Adwy'r clawdd—Dosbarth Glandyfi—Dosbarth Bethesda—Cymanfa Flynyddol Sir Drefaldwyn .......................... 19—21 GOHEBIAETH AU. Safonau yr Ysgolion —Te Parties ..................... 22 DYDDANION.......................................................................... 23 TON. "YDelynAur"........................................................%„......- 24 P. M. EVANS & SON, ARGRAFFì HOLYWELL,