Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

ADDYSGYDD. Rhjf. V.] MAI. [1823. " Yna y morwyr a çymmerasant Jonah, ac a'i bwriasant ef ì'r mór."—Darllentr Utfr Jonah. JONAII. GOLYGIR fod darllenwyr yr Add- ysgydd yn gyfarwydd â hanes y prophwyd hwn, ac ymddengys yn afreid- iol gosod dim o hotio ì lawr yma, ond yn unig crybwyll fod Jonah yn byw yn ninas o'r enw Gitta Hepher, yn llwyth Zabu- lon, yn Galilee, yn amser yr ail Jero- boam. Ninifeh, y lle y danfonwyd ef iddo, oedd brif-ddinas Assyria, a'r ddinasfwy-