Symud i'r prif gynnwys

PBIS JDWY OEI3STIOO-. Rhif II. CYFBOIi I. a'r *ST XHE 1W 3ES SLi tet ẅä»; CYLCHGRAWN MISOL YSGOLION SABBATHOL Y METHODISTIAID CALFI3STAIDD. CYJSnsrWYSIAD- can ÎNatur i'n geiriau a'n gweithredoedd............ 33 Gweddi Cenhadol, y nos Lun cyntaf o'r mis..... 38 hnîol........................................ 41 fch Ysgrythyrol, gan J. T...................... 42 yrph y meirw................................ 44 >au perthynol i'r Ysgol Sabbathol, gan y Parch. John iren, Ty'n Llwyn.................................. 45 rwareuwr truenus................................. 46 ddwy yrfa a'u canlyniadau............................ 47 Gwerth dwfr yn ngolwg Duw...,........................ 48 Gyffro a dychryniadau rhyfel............................ 49 Y pwysigrwydd o addysgu plant, gan Mr. Thomas Hughes, Gatehouse........................................... 51 j Dylanwad moesol aelodaeth eglwysig.............___.... 54 |j Gwyliadwriaeth.......................................... 55 Mêl y Graig......................................___ 56 Lliwiau gwahanol alarwisgoedd.......................... 56 Dyrnu ûg ychain...................................... 56 Yr Ysgrythyr yn erbyn Traddodiad...................... 57 Aderyn yn dadguddio Ueidr.............................. 58 Cofìadur yr Ysgolion Sabbathol.......................... 60 Y ddau gyfammod...................................... 62 Barddoniaeth :— Detholiad o Hen Emynau,............................ 63 Y Gwynfyd, gan y diweddar Mr. Edward Jones, Bangor.. 63 Cynghor yr hynafiaid................................. 64 Esgyniad Elias i'r Nefoedd............................. 64 Yr Amlen :— Gofyniadau........................................... 4 BANGOR: ARGRAPHWYD GAN J. D. JONES & CO. I^A.1. 1664-