Symud i'r prif gynnwys

i?:ris rrw-y qeinioq. Khif III. II I ll Ifi li Jrîl Cyfbol I. ^ 2&£ "^&T 323 3Li "SE" 23 ES ; CYLCHGRAWN MISOL YSGOLION SABBATHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD, CYNNWYSIAD, Dîrwest, neu Lwyr Ymattaìiad yn ngoleuni santeiddrwydd, gan y diweddar Barch. Thomas Richard, Abergwaen...... 65 Rhesymau yn erbyn egwyddorion ac arferion y Babaeth,... 68 Gwobr Mam..........................................-.. 70 Traefhawd huddngoì «r Ddiwydrwydd..................... 71 Eera vr YRgrifenydd.................................... 75 Addysg...........;..................................... 75 Sebon a GwareiddiacL............ ..•:................. 76 Gwerth yr Ysgolion Sabbathoì.......*...?................ 76 Hoìiadau ar Rhufoiniaid v.-, gan y Parch. J. Owen Tynllwyn 76 Gnfynion ao, Attobion................................... 77 Angrhedìniaeth........................................ 83 Y M6r Coch...................,....................... 83 Dylanwad perygluç llyírau drwg......................... 83 Dòsb<»rthiad Gweddi..*.................................. 84 Ffug Hanosion.......................................... 85 Cenògeu.................................■. .___....... 88 Y Gau Brophwyd............................ . ,___... 89 Llosç Aberth alaothus Santiago.......................... 91 Yr Ysgol Sabbatho'i yn feitbrinfa Oenhadon,.,___........ 95 Barddomaeth :— ■ Y Fwyalchon......................................... 96 Cof am fy Mam .. .................................... 96 Detholiad o Hen Emynau,............................ 96. Yr Amlen : — Goíyniadau........................................... nfc At ein GoMobwyr.................................... iv. BANGOR: ARGRAP.1 GAN J. D, JONES & CO. MÊisc-BrFiîsr, ìe&í.