Symud i'r prif gynnwys

————^-^——-------:—" ______ZZ1Z__________________________ __________________PRIS DWY Q3ËÎI3SriOQ-. Hhif. IV. CYFBOL I. a'r CYLCHGRAWN MISOL YSGOLION SABBATHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. CYNNWYSIAD. Anerch at Athrawon yr Ysgolion Sabbathol, gan y diweddar Barch. Thomas Charles, B. A., Bala................... 97 Am ein gwybodaeth yn y nefoedd, gan y Parch. Petèr Williams........................................... 99 Gwybodaeth o Ddaeryddiaeth gwledydd y Dwyrain yn íoddion i ddeall yr Ysgrythyrau, gan y Parch. E. Fòulkes 109 Y Rechabiaid.......................................... 106 Gcfynion ac Attebion.................................. 113 Adolygiad y Wasg.................................... H7 Parchu Ordinhadau Duw.......,» yt 11.................. 118 Gwerth Amser........................................ 119 Y Weinidogaeth Deithiol...............f............... 120 Am ddarllen Cymraeg.................................. 121 Buddioldeb Ysgolion Sabbathol.......................... 125 Dallineb ac ynfvdrwydd dyn yn nghyílwr natur........... 126 Y Celfydd Anoìygus................................... 126 Gwirionedd Cristionogaeth.............................. 126 Tramgwydd......................•«.................. 126 Santeiddrwydd......................................... 126 Crist, delw Duw........................................ 126 Barddoniaeth :— Nyth Aderyn.................'...................... 127 Immanuel........................................... 127 PrDdeddf........................................... 128 Detholiad o Hen Emynau............................ 128 Yr Amlen :— At ein Gohebwyr................................... iv. BANGOR: ARGRAPHWYD GAN J. D. JONES & CO.