Symud i'r prif gynnwys

UDGORN DIRWEST, Rhif. 1. IONAWR 12, 1850. Peis lc. I CYFABCfílAD. " Gîcrandeicch ar lais yr Udgorn" Y mae a fyno yr Udgorn a chlustiau pob dyn byw, gan obeithio y bydd iV sain gyraedd eu calonau, ac y bydd i bob un sydd mewn perygl gynieryd rhybudd; amcana yr Udgorn eu cyfarcli yn ddos- barthiadau fel y canlyn :— 1, Dirwest-wyr, 2, Cymmedrol-wyr, 0, Meddw-wyr, 4, Tafarn-w}T, Brag-wyi*, Darllaw-wyr, gan gynwys ỳ publicanod a'r ethneticiaid oll. 1, Dirwest-wjT. Y mae a fyno yr udgorn a chwi yn gyntaf. Yr oedd udganu mewn udgorn }ti Israel gynt, i alw y gwersylloedd }m nghyd i % beri iddynt gychwyn, ae amcenir gwneud felly a chwithau }T awr hon: udgenir raemi udgorn i beri i'r gwersylloedd Dirwestol gychwyn. Y mae y dirwest^v}T mewn Uawer man wedi gwersyllu er's blynyddau yn ymyl beddau y blŷs, ac yn nwr udgenir mewn udgorn i beri iddynt gychwyn, a gwrandewch chwithau ar lais \t udgorn, a chym- niorwch rybudd. Dëffi'pwch, }-mysgydwch, a, chycliAwnwcli,