Symud i'r prif gynnwys

7 fí n ^ CYNLLUN. TRYSORFA GREFYDDOL, GWENT A MORGANWG, DANT NAWDD GWEINIDOGION CYÌÍNÜLLEIDFAOL, Y RHAGDDYWEDEDIG SIROEDD. TELERAU;— 1. Bydd i'r Cyhoeddiad gael ei argraffu ar bapur da llythyreu uewydd ac eglur, yn ddeuddegplyg, pob rhifyn yu cynnwys 24 tudalen, cyhoeddedig ar y pymthegfed o bob,mis, gwerth Tair Ceiniog. 2. Bod i Ddarluniad hardd o un o Weinidogion yr Anymddibyn- wyr yn Ngwent' a Mprgauwg ymddaugos yu y Cyhoeddiad un waith o fewn pob pedwàr mis. 3. Bod i'r Egly^irfrwy y ddwy Sir, fe] cyfartalwcli dderbyn deg rhifyn ar hujáíMi:'Bob un, a bod yu atebol am y tàl; ac yn ganlynol i hyny, yn 4. Ymrwyma yXyhoedd\vr i roddi cant a hanner o bunnau yn y flwyddyn tuag at dalu dyled yr addoldai j cyfundeb uchod. Pontfaen, Tachicedd 41, 1838. PONTFAEN : ARGRAFFWYP GÄ.N <OSI»H THOMAS JONES.