Symud i'r prif gynnwys

Rhif. 2. [**i-n ***»] Pris 3c. TRYSORFA GREFYDDOL, G Y M R E I G, DAN NAWDD GWEINIDOGION C Y N N U L L E I D F A O L, YR ANYMDDIBYNWYR. " PROFWCH BOB PETH, DALIWCH YR HYN SYDD DDA." CHWEFROR, 1839. CYNNWYSIAD. BYWGRAFFIAD Cofianty Parch. Marmaduke Mathews, Abertawy . . 25 DUWYNYDDIAETH Dwyfoldeb yr Ysgrythyrau 29 Pregeth ar y Ffigysbren Di- ffrwyth, Luc 13.v6~9 .. „ 31 Beirniadaeth Ysgrythyrol 56 AMrYWIAETHAU Y Dull goreu i Bregethu 38 Yn mhob dim diolchwch . 38 Ceryddu Pechod .... 39 Anfoesoldeb Cristionogion yn Dramgwydd i Baganiaid 39 DuwdodCrist ... 3o Edifeirwch rhy Ddiweddar 39 Rhagnth Cybydd-dod . 40 Cwyn Beibl yr Areithfa 40 Pleidgarwch..... |l BARDDONIAETH. Dinystr Senacherib . . 4o Angeu Crist .... ' lí Gweddi ....;;.; .g „ HANESYDDIAETH. Hanesyddiaeth Eglwysie . 43 Madagasgar . . y 8 TT Arddeiwadau Pwysig &c. 46 PONTFAEN ARGUAÍFWTU OAH JOSUH TROIÍA» JONBS.