Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

UBNYD FRW 91 Y FLWYDDYIÍ, YN MLAEN-LLAW. r. swalltbr price, (cw*e§m,) golygydd a chyhoeddwb. 7 - "DYD.HEB DBIÄ YW BOD ÄED DDDW." Cw. LJ J4LVáa3\TILLÇ, SIB SCHUTLEtlLL, PA. TACH. 15, 185«. 3ẀF [RnrrS €ractl)0ìrût!. gerddi, anfoddlonid y gjnulleidfa gan rhai Ilioellau ag oeddyùt yn y cyfanaoddiad, & gwaeddasant alian fod yn raid i'r awdwr eu cjfnewidl Daetb EuripidesLjaf^Iwyfanf & dywedodd wrthynt mai "dyf|^?jgkai gjf- ranu addyag yu eu plith a wnaetíí, ac nid i dderbyn gwersi." Bu hjn a dygwyddiad o*r un natur >n achos iddo ynmdaei ag Athen.— ^^fclSgS *" rf? *** SEfŴ6** I -*eẁ ar ol hyn i lys Archeiaue, breni» M*. CÄroreua»— IV ymosodiad ar Soc- Myfyraeda* tra^n Ngharehar Poítsr ille. „«£ ;*;• ■'.' rtorMon- n; rauian cftr ajtirní ntw*D»ir. T LWTTlir EOSÍUID». wtẃtt a> gcturctymwyr, Ecamcsa, eydoeswr iEschylus, a Sophoc- lee, a anwyd rn Salamus, ar y dydd y gorch- fygwjd Xerxee. brenin Persîa, gan y Cfroeg- iaid. Bn hyn 485 o flynyddau C. C. îfyfjr-1 rhaU'r Uyew iodd Äurrpidea hjawdledd gydia Predicus, j *"i rwjgoyii cedonia, Ue cafodd anrbydedd mawr. Yr oedd ei ddiwedd mor aiarue ag oedd eî fyw- yd yn anghyflredin. JDywedir i gwn Archel- au» ei gyfarfod nn diwrnod pan jn mwynban ymd&ith unigoL ac iddynt, drwy gefnogiad eiddigeddua, ymoaod amo» t Yr oedd y pryd jm# löoeseg {áhiu) gyda Socrates, ac îjdag Anaiagoraa. Ond tueddai ei aUuoedd meidiol fwy at gyfanaoddiadau chwaryddol dramitictd) nao «tddim arail; ae hoffid ôi wddoniaeth gymaint gan eí wladwyr, fel y irddawyd y milw«r anjbdua « aent gydag ficiae'yn erbyn Syraeuse, ac a gymerwyd n garcharorion---«m iddynt adrodd rhai Mmülion o'i brudd-gerddi! Arferai ym- «Udua i ogof ger SaJamia, adarosai yno am 9 amaer rhai troioo, ~er caef Hcuryddwcb i «idoni. Yr oedd yr «rfemd hwn yn ei ighvmwyao i ymoetwng i addysgiaeth dya- Anian jn barocí bŵh- amsar i ddweod ei !dirìhfboftfi| ; yn 79 oei lÈ^TÌfenodd 120 o brudd-gerddi, f »«9.h4.rai sjẃi eto ar gasl: etfT PhoenÌB*», Orettee, Medea, Andromache, Eleetra, Hip- polytue, Iphigenia y* Aulie, Ipnigeni» yn | Taurie, Herculee, ÿ Troadee, Hecuba, Âh ctÊÚê, Suppliees, Rheeu«, Baches, Cydope* Heraelidae, Helena, ac Ion ;■—i gyd yn cyn* wy» 26,093 olineüaiii'■' "'• *'* j4 •' AfusTorHANrs oediL oddigarth un eithr!a4, ; y bardd arabeddusaf yn hoU Boeg^ GanwyJ i yr awdwr ohrẅarengar hw» jvL Bhodee, *■* 460 o flynyddeai Gi C. CJyfânsoddotbr A* © gerddi cEgrifr pa rai a chwareuid dnry yt hoHwiád. Ma*lloho»Tni«r«aeî^fc»«r./ ün o'r cerddi hynr Aek*tmán$* * chwaretrid y^^»itdKpririoBed4 gjtttafyayeMÌŵryŵléVByf«3&qàfé*> tibwnccyn|«fef. Fefly.JSttripíẁ», Arna nee«îdd (lẅpa*néii*» Wir), 43Ä^.|j-«r «ylehia^ p«ny<Ì^nÌ4Wîb»wád.ÌyodaaC. a ¥adrini». ya gj^ogüW m ^r ••■» : pa «f * -i *'V