Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

•i-J". feŵ ' ■>• ^ÇT' V,,,.. ;'*•>::. i , /V..-i .■/- , u} f :._;..,.;. : ; '!....•,..■. % ;•*>•' ÍShÌfÌ 1:1'-" ' " .!"MEDlfÎ845.' ;"''-' [FB.is'cEiNÌoGr" WA ■ •/., •:;•..,J; ,'••;, ' './'.< ■:':.••• ' ' ' .'■ ,' ?■■■ ■' '. ■ ;^'^;..sl« : •<.«'."», í'áu' *»fii;- :.:.':■-■■• .■» ■»•.:(. Sf.C Z'V\ >& Y*GWYLIEDYDD;'ÀT ErD'DARLLEJ>ÎWYR.~'' ';!'■:. .-.•.■■.. •:.• v/:_;. .','* <í-j »;■■ !.".■!-<>.",'». .<<•.•.'*. >í-v' .',í\' ý'" '•► -•>; - Î0 i;.r,i[iy.í\.';■>,.,;?i-.--t;.r-7 "^7^" ' ' • ■'<•'. -';-':?;:■■ V Tj' ;'! -GyPElLLION' ÜAWDDaAÄ,—- :': •:.; ,sJi.;V,t;.;/;, 4 r ITrwy diriondebRhagluuiaeth, a'ch s^rchawgrwydd chẁi;. thau, dyma fi wedi'.dyfod i'ch gafáel;*a'm golẃg penaf" - íyw eich llcsolij tnvy.,e|cU..cynysga'eddu úptöo.i> Tiéẃydd j»'wèl fy meistr at ei lygud o wcrttí'i.'pài'. eiígludó.^B.u ieillion yn rhy uml yn awr. i DÛjethu, nac yphwaith i fy mldistr fy^ngwadiu '.. Yí.ẁyf ynbenderfynûl o wylio yn ^y-f4^4Ẅ^'Pal»elaìi(ií' Ìîá'nQsioD^<;ártr^tótflrí,thramor. a chamyrrul.dygiadau rhy w walohod" a ŷlSa^grwydraut yn .'."'i ■y,-capàçitjt O' Jackyddion trwy yr ardaloedd. ,Nidv * ;bvchain'Çyn.:eu mvsg . yw• "Twnvy Deg Capel—Ẃill v> JPwrs ÿr'Eidioa—Ẃiíl,atí Rhêg4^a; oWM &b Milgi—a -' RohiiuJDDui-y Trydydd, ao- amryw ereilL. a arferant" 'hwcstéria ëu nwyfaù ýnsý 'ShopaúsShádraçj^aidd.' .Bwr^ liadwyf ymwelecl&Thalywain/ er ,DÌwyn''gpsort"' fy'#huÿ" .yu^boblògaiddyn.1 mysg y trigolion'yno. "^Býddaf ýrW.' *fel',tarw gývyllt,'yu<ýn\weled weíth'iau âg árdal y/fuddai-':' cgòrddi,' lle'ỳ mac'Mr'.' Cỳnèfin, neù Ce'nnn,:ýh árllẁys .y'llifddorau/ Stíadrachaidü.-'er àdciladaethty'cy fryw'a 'twrandaẃaut arno.- Iiëfyc1,.' y maé-.'amryw o. rith- a.eth " er ■ . fod. Seren Gomer*Ma'r: ',,Haul""igcftym/ diaìnau y huasai■' • < W"'chwaeth"yn*sel ia\yn fel.çehiedl^ Mn'é fy meistr y«' ? *meddu paiçtí màwr i '^Piihctí,'*,,'(cyhoéddiad Saesonig,) '* - ^ác y;mae yn>ä4daw dywcdyd 'yn: .ddystaw'bach 'wrthyf '.Üeth'yw v pèthau mwyaf nodeuigtsydd \n<úlo." Yná mi ,' . ; *•: ' '■:%::"• "v jh '" •■ '. ?&m$ ■ % : i ' f - '