Symud i'r prif gynnwys

RHIF S. CYF. I.] [EHAG. 15, 1883. «MEWN PURION HWYL" Entered at Stationers' Hall.] PRIS CEINIOG. [Registered for Transmission Abroad. "HWYL." Hiore i " Hwyi. "—ei enw sydd Yn enyn nwyfiant fel y dydd Yn nghalon Cymro; onid oes Ar ei ddalenau hwyl i foes ? " Hioyl i baiob " aui geiniog goch, 0 ben Caergybi—gwlad y mocb, 1 ben Caerdydd—gwlad " Jlwntw bach;" A hwyl i eifr Eryri iacli. llwyl iawn i gŵn gwlad Dinbych draw, A lladron Meirion rnaes o law. " Hwyl gyda phaiob " mewn tref a gwlad, A hwyl rydd hwyl yn hwyl pob câd ; Hwyl rydd i feirdd i lynio cerdd ; I'r llenor cain rhydd ddeilen werdd ; Hwyl i gerddorion—syned byd, i'e erys rhai'n mewn hwyl o hyd; Fe dderfydd raw—-hwyi bellach ddaw— Y mil blynyddoedd sydd gerllaw I " Hwyl rydd ar bobpeth," onid yw Yn werth rho'i iddo fodd i fyw? I liwylio hwyl i hwyliau'r byd, Cawn felly fyw yn llon o bŷd ; Hwyl i gusanu—pwy yw'r doeth A ddysg gyfrinion cusan coetli— Ar ei ddalenau ? onid yw Yn oer ddoctoraidd yn ei ryw ? Hen lanc yw hwn—medd ieuanc íercli; Ond, yn ei Uygaid wincia serch Wrth gofio am ryw lencyn mwyn Oedd iddi hi yn llawn o swyn,* A plirofiad ddysgodd iddi hi Am lon gusanwr uwch ei fri. Wel, hwyl i Hwyl i fyn'd yn mlaen I roddi hwyliau'r byd ar daen ; Hwyl enwog y w, un lán ei pbryd, Na foed un Cymro drwy y byd Heb deimlo rhin o hwyl rad'hon Yn enyn hwyl o dan ei fron. Mewn hwyl boed gwron wrth ei l]yw fir dysgu'r byd pa fodd i fyw. Eryr Eryrod Eryri. DIFYR A DIGRIF. Wmîd i bob cynyrchion dan y penaiod hwn fod yn fyr ac »V pwrpas. Vn Ninbych ycliydig wythnosauyn ol, .y'tunodd rheithwyr ar reithfarno t. Wallgofrwydd Araserol." # # # # ì %vvedir am y ddynes hynaf yn y j^, yr hon sydd yn byw yn Ffrainc, fod ..».V chroen fel Jledr. Mae miloedcl ydynt Clasurol iawn oedd cydmariaeth Gar- monydd, y noswaith o'r blaen, yn ei ddarlith, pan y cyffelybai Weinidogion yr Efengyl a'r gwrandawyr i " gathod a llygod." Beth nesaf tybed ? Dywcdodd dyn nacl äi ar y mor am fod ei holl henafiaid wedi boddi. Ateb- odd un arall, " Os buasent wedi marw yn eu gwelyau, gallasai ddyweyd na fuasai yn myned i'r gwely am yr un rheswm." * # # # Camgymerodd dyllhuan yn Texas ben dyn oecld yn cysgu am gyw, a bachodd ei liewinedd yn ei wallt a'i bengroen. " Wel, beth yw y mater yn awr, hen wraig ?" gofynai y cysgadur ar ol deffro. * * * * Cyhoeddwyd yn un o bapyrau Toronto ewyllys un William Dunlop o Garbraid Hirron, Canada Orllewinol, yr hwn a addawodcì flwch bychan i'r Parch M. Chevassie, gwr Maggie ei chwaer, "fel -arwydd o gydnabyddiaeth o'r gwasan- aeth wnaethai i'r teulu yn cymeryd chwaer na buasai yr un dyn o taste yn ei chymeryd." Diau y bydd yn gysur i'r chwaer"lion a'r byd gael gwybod nad anghofiwyd hi yn mynudau olaf ei brawd. * * * # \7r oedd y Parch A. yn fwy enwog ar gyfrif ei ddycliymyg na grym ei ymres- ymiad. Ar un adeg, yr oedd yn pregethu ar " Weinidogaeth Angylion," a phan yn yr Iiwyl fawr, dywedodd yn sydyn, " Ust! yr wyf yn clywed sibrwd!" Darfu i'r cyfnewicliad yn éi dôn aflon- yddu'r hen ddiacon ag oedd rliwng cwsg ac effro yn y gadair islawj yr hwn a gododd ar ei draecl, a dywedodd, "Mi wranta mai'r plant yn y gallery sydd wrthi." * # * * Y dydd o'r blaen, cymerodd cigydd lô i un o orsafoedd ary Cambrian Railway, a rhoddes ef o dan ofal un o'r porters, yv hwn sydd ddiacon, ac crfyniodd arno i'w roddi yn y van, a rlioddes ddirection yn ei law, sef y Ue yr oedd i fyned. Hhoddwyd y llô yn y van, a rhoddodd y porter y tocyn oedd yn ei boced am wddf y creadur. Pan gyrliaeddodd beu ei siwrnai, darllenodd un o'r gweision yr address, a rliedai fel y canlyn:—" Hyn sydd i hysbysu fod y dyyiedydd yn aelod gyda'r Trefnyddion Calfinaidd yn eglwys ' S-----, P. Yr eiddoch dros yr eglwvs. iHJim^»' Pa beth y w hono a gerdda a'í phen i lawr ?—Hoelcn mewn esgid. "A ydych chwi yn meddwl, Mr Jones, fod ychydig dymher yn beth drwg mewn mercli?'' "Nag ydyw yn sicr," ebai'r athronyddol Jac Hughes, "ymae yn beth rhagorol, a dylai ofalu ar bob cyfrif i'w gadw." Yn ddiweddar gwnaed cyfnewidiad yn y drefn o gludo llythyrau i Gorris, ac yn ol cyfarwyddiadau y Post Feistr Cyffred- inol, rhaid yn awr ysgrifenu Corris P.S.Ü. Y modd y cyfeiriodd Ilances o'r ardal, sydd yn gweini yn------, lythyr adief yr wythnos ddiweddaf, oedd, " Co Bys ar -osod." Pan y croesholid tyst yn ddiwecldar' yn mrawdlys Huthyn, gofynwyd iddo, " Pa beth oedd wedi ei yfed yn ystod ei arosiad yn y tafarndy ? " " Haner glas- iad o wisci," meddai y tyst. " Yn awr," meddai y cyfreithiwr, " cofiwch eich bod ar eich llŵ. Gofynaf eto. Pa bcth oedd yn y glass ar ol yv hauer glasiad o wisci cyntaf ? " Ar ol ystyried ychydig, ateb- ^odd y tyst yn bur oeraidd—" Llwy, syr.'' Abwydd Hynod. — Adysgrifen o arwydd uwcliben dôr llampiwr esgidiau, yn mhentref Henllan, yn Ngwynedd: "Pryce Dyas, Coblar, deler in Bacco Shag and Pig tale, Bacon and Ginger- bread, Eggs laid every morning by me, and very good Paradise, in the summer gentlemen and lady can have good Tao and Crumpets, and Strawberry with a scim Milk, because I can't get no Cream. N.B. Shuse and Boots mended very well.—Samüel Roberts." Celwydd. — Pendefig yn Ffrainc a ddywedodd wrth ei dri gwas, y rhai yn fynycli a wnaent esgusodion celwyddog, y rlioddai efe wobrwy i'r liwn a ddy wedai ■y celwydd mwyaf. Dywedoddy cyntaf, " Fy Arglwydd, ni ddywedais i gelwydd enoed eto." Yr ail, "Nis gallaf fi ddyweyd celwydd." Oiid y trydydd a ddy wedodd, " Y mae'r ddau yn dy wedyd y gwir." Yr olaf a dderbyniodd y gwobrwy, oherwydd fod ei ddywediad ef, mewn ystyr, yn cynwys celwyddau y íM;>n ■a.faìì. vn «rtrstnî íi> ^iHrlri oi hrT afstâl ai' eiddo ei hi^ -—