Symud i'r prif gynnwys

Y BEDYDDIWR. Cyf. IV.] AWST, 1845. [Rhif. 44. Y BWA BÜDDYGOHAETHÜS. "Ac efe'a aeth/allan yn gorcbfygn, ac i orchfygu." Pa beth ydyw y dadwrdd mawr sydd gany bobloeddl Pa beth ydyw ycynhwrf anarferol sydd drwy holl wersylloedd y wlad % A ydyw braich o gnawd i fyned yn drech nag arfaethau y Puw Hollalluog! A wna aur, arian, a chyfoeth estyn gymaint a mynyd ar oes y butain a welwyd yn feddw arwaed y saint, a dydd gofwy digyffelyb pa un sydd yn prysuro, prýd y mësurir iddi yn gyflawn yn ol fel y mesur- odd hithau i eraill % 'A ydyw dynion,mewn difrif wedi colli golwg ar gadernid, y gwirioneddau. â eglurir i ni yn efengyl làn ein Harglwydd Iesu Grist? Ai ar actau a' wneir gan seneddau, neu ar yr hyn ni' wneir gan seneddau, yr ymddibyna dyogel- wch a llwyddiant y gwirionedd màwr ag sydd wedi cael ei amlygu yn y Testament Newydd'! Yn ddios y mae y dadwrdd presenol a wneir gan Gristnogion yn lled arwyddo bod gwendid a chloffni wedi cymeryd lle yn eu" ffydd, oblegid ofnant fraich o gnawd, ac ymddiriedant hjefyd. yn ormodol mewn braich o gnawd; Y mae cadernid yr efengyl ynddi eihun,— y mae yn marchogaeth ar orcbymyn y tragywyddol Dduw,—y mae ymynyddoedẀ yn cael eu gwastadhau, a'r pantiau yn cael eu cyfodi o'i blaen gan Gadfridog byddin- oedd S'ion, fel na /all unrhyw allu dynol. lesteirio troelliad olwynion ei cherbyd 'yn mlaen pan fyddo y Nefoedd wedi pender- fynu iddi gael buddygoliaethu. Gall y cenhedloedd derfysgu; gall y bobloedd fyfyrio peth ofer; gall breninoedd y ddaear ymosod; gall 'y penaethiaid ymgynghori" ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd, ac yn erbyn ei Grist ef; ond, " Yr hwn sydd yn preswylio yn y nefoedd a chwar/ld; ÿr Arglwydd a'u gwatwar hwynt." Y mae y Brenin a osododd Duw ar Sion, ei fynydd santaidd, a'i frenhiniaeth y'nghanol Ören^ hiniaethau teyrîiiaìd y ddaear; a'i hwodr- Cyf. IV. aeth y'nghanol ^seneddau cjaighorwyr y ddaear; a'r llywfawr dan ei warcheidwad- aeth, fel ag y' gwna i bob peth gydweith- redu tuag at adeiladu ei eglwys, a'i gwneuthur yn ben moliant yr holl ddaear. "Yr Arglwydd sydd ryfelwr, yr Arglwydd yw ei enw." Paham y gwanha ffydd anwyl- iaid y nef yn wyneb trydar y gelyn wrth byrth Caersalem1? Paham y digalonant oblegid bod cleddyfau eu gelynion yn cael eu diweinio yn erbyn preswylyddion y ddinas anwyl! Paham y llesghant yn eu meddyliau oblegid bod gwrthgloddiau yn caereu bwrw yn erbyn caerau Siohl Onid ei Phriod ydyw yr hwn a'i gwnaeth 1 Onid y Duw sydd yn llanw tragywyddoldeb ydyw et Duw hi byth ac yn dragywyddí Ac onid ydynt^icrdrugareddâu Dafydd wedi éu rhwymo iddi mewn cyfamod o heddwch na wna syflyd, er i'r mynyddoeddd gilio, a'r bryniau symud, a'r greadigaeth syrthio i'w thryblith cyntefigí Collodd teyrniaid eu coronau, dymchwelwyd gorseddau lawer; a darostyngwyd awdurdodau fwy nà mwy, ohlegid nad ydoedd adgyfnerthion o'r tu cefn i barhau yn yr ymdrech,, modd y gallesid adnewyddu y frwydr mewn go- beithion o fuddygoliaethu yn y pen draw. Opd gyda golwg ar Sion, yn wyncb holl ym- "osodiadau chwerwaf ei gelynion arni, ac er gorfod iddi gilio ychydig yn ol weithiau tua ycymydd, y.mae nerth,—y mae cadcrnid mawr o'r tu-cefn iddi, yr hwn ni phalla hyd oni' ddiyspydder Duw tragywyddoldeb ei hun. Os fel'hyn y mae; os ydyw S'ion a'i 'seiliau ar greigiau mor gedyrn ; os ydynt yr addeẅidion mor lluosog iddi; os ydyw ei chyfamod mor ansigledig; ac os ydyw ei Brenindanyfathymrwymiadaui'wphleidio mor effeithiol yn erbyn ei gelytìion; pa fodd y mae weithiau dan orfod i gilio yn ol! Pa fodd y mai weithiau yn cael ei daros- twng i'r iseliont A pha fodd y mae mor V2F