Symud i'r prif gynnwys

Cyf. VI.'] % MAI, 1847. [Riiif. 65. COFIANT YDIWEDDAE FiCEo IAI'IIùIj) JDÎO TREFORAETH, DYFED. Y Goly JYDD íl\ N *ws,— Püii y dyiiìunais arnoch i roddi llc yn y Bddyddiwh i hanei marw- olaeth cyhoeddi; na lv perwyl! ddweyd ' "'ÌNa wyddai 'am ddim yn ei fywyd yn werth son am dano, ond mawredd gras yn ymgeìcdiiu pechad'ur mor fawr." Gweddus i'r ysgrifcnydd fod yn wylaidd wrth gyhoeddi hanes 'cymeria'l Cristnogol, a bywyd defnyddiol perthynas mor agos a hofi". Os tybiwch a ganlyn yn dderbynìol gan eich darllenwyr yngyffredin, hyderwyf y bydd yn dra boddus gan gyfeillion crefyddi 1 yr ymadawedig idd "ei weled yn y BedydDIWR. Casttlinedd. ' T. JoNüS. " Eich tadnu, pti h y maent hiet/?" • --------" His \vork was done, The battie fought-The victory won." " ])ARFuam y cyfiawn, ac ni esyd neb at ] byhwyr yn Glandẃr, Dyfed; lle bu agos i ei galon" sydd fiaith ofìdus agadarnheir yn j flwyddyn yn lletya yn nhý ei atliraw—rhan feunyddiol; a pliau yn chwilio i hanes ; 0'r amser yn gweithio ar ei dyddyn, a'r cglwys Crist, a cbiybwyll enw dyn duwiol, I jlian aiall yn ei ysgol yn dysgu ysgrifenu a a dichon defnyddiol yn ei dyinor, y sylw a j darllen Saesnaeg. Yr oedd yn cael ei glywir yn fyuych yw, " ni wyddom ni | ddysga'i gynhaliaeth am ei waith. Soniai yn ddim arn dano." Eithr sicr na ddylai > hynod o barchus trwy ei oes am ei hen pethau fod felly. Nid cyson ú'r parch | athraw caredig. Nid anmhriodol crybwyll djledus i «'weinidog da i Iesu Grist" | fod y diweddar Mr. Jones, Trelech, yn fyddai gadael eu cofi'aclwriaeth yn ddisylw; j mysg ereill, yn yr ysgol yr un nmser ag eí'. eu claddu.megis taflu maen i'r dyfnfôr, heb ; Yn ysbaid ei arosfa yn Nglandŵr, derbyn- ddim mewn argraff i'w cadw mewn cûf i'r i iwyd ef yn aelod o'r eglwys Annibynol yn oesoedd dyfodol. Ni ellir gwneud Beibl o j y ]le hwnw. Am nad oedd alluog i gyr- gofiantau yr enwogion mewn fi'ydd a llafur haedd rhagor o ddysgèidiaeth, symudodd a aethant yn mlaen, eto, byddeu darlleniad i waith haiarn Cyfartlifa, Mcrthyr Tydfil, o dan fendith y nef yn tueddu at yr un ; ac ymunodd ag eglwys Ynysgou, y prjd pwynt mawr ag a ddelir i fyny yn y gyfrol | hwnw dan ofalgweinidogaethol Mr. Davies, ysbrydoledig, sef " perffeithio santeidd- GwernlLwj'n. Bu dair blynedd yn aelod rwj'dd yn ofn yr Arglwydd." yno ; a phan yn 17eg óed tynwyd y llen Gwrthrych y cofiant hwn a anwyd yn y ; oddiar ei lj'gaid, nes gweled yr angen- fiwyddyn 1772, yn mhlwyf Llanfair-nant- i rheidrwydd i roddi ufudd-dod i fedydd y gwyn, swydd Benfro. Enwau ei dad a'i ; Testament Newydd. Erprawf o ddyeithr- fam oeddent John a Martha Jones. Ei '' wch rhai pleidwjr taenelliad ar fabannd i'r rieni a berthynent i'r cyfenwad o Fedydd- ysgrythyrau ynt sylfaen bcdydd Cristnogol, wyr yu Ebenezer; dygent eu plant i fyny j rhoddaf awgrym o ddull ei urgyhoeddiad i'r jn ofn eu Creawdwr, eithr o amgylchiadau gwirionedd. Cyd-letyai á Bedjddiwr, o'r i'hy isel i roddi dysgeidiaeth iddynt, fel y enw Dafydd Rees, ac wedi iddynt fyned gorfu arnynt yn ieuaingc gj'flogi mewn i'w gwely aeth yn ddadl rhyngddjnt— gwasanaeth. Wedi bod tua blwyddyn yn | cyhuddai ei gyfaill ef o " ddiystyru cyngor J' sefyllfa hono, aeth gwithrych ein cofiant j Duw;" haerai yntau nad oedd yn euog o'r pan yn 13eg oed i'r ysgol, dan olygiaetk i fath b'eth, oblegid fod bedydd yn ddibwys. Mr. Griffiths, yrhenaf, gweiuidog yr Anni- ! Yna crybwyllai y Bedyddiwr ymadrodd ' Cyp. VI. X