Symud i'r prif gynnwys

Y BEDYDDIWR. Cyf. VII.] AWST, 1848. [Rhif. 80. TRYSORFA WEINIDOGAETHOL. Frodyr Caredig,—Wedi ymddangosiad fý llythyr ar yr achos uchod yn y misolion Cymreig, yr ydwyf wedi derhyn amryw lythyrau oddiwrth bersonau unigol; wedi clywed hefyd oddiwrth ein Cymanfaoedd, ac wedi cael pob lle i feddwl fod teimladau yn fywiog iawn yn bresenol yn ein heglwysi dros gael Trysorfa Weinidogaethol i gyn- horthwyo gweinidogion oedranus a meth- edig, trwy Ddeau a Gogledd Cymru. Yr ydwyf hefydwedibodyn ymddyddan agam- ryw foneddigion, cyfeillion calonogi "Hen Weinidogion," ac wedi cael lle i ddeall y bydd i'r " Drysorfa"Ygael cymhorth llawer o ewyllyswy r da ag na ddysgwyliant dderbyn tàl am eu gwaith tra yn y byd presenol. Yr uchodion a lanwant fy nghalon â'r gobaith cadarnaf y gwelir ein cymdeithas wedi ei sefydlu, îe, yn llwyddiannus; ac y gwelir cannoedd o hen frodyr mewn amser dyfodol, yn mwynhau ei defnyddioldeb. Amryw o'n gweinidogion ydynt uchlaw eisiau y fath drysorfa, a gobeithiwyf na bydd ei hangen arnaf fy hunan; ond bydd hawl gyfreithlon gan bob un i ddweyd, os bydd )n dewis, rhaid i mi gael yr hyn sydd ddy- 'edus yn ol y rheolau. Os bydd i frawd ddewis bod heb gymorth o'r drysorfa, thwydd hynt iddo, caiff fwynhau yr hyf- r)'dwch o fyw yn annibynol, a chaiff hefyd dderbyn diolch y gymdeithas am hyny; ond bydd hawl gyfreithi9l bob amser gan 7 cyfoethog yn gystal ag ereill i ofyn y Symdeithas, os bydd yn dewis. Yr ydwyf yuddiweddar wedi ymgynghori â cbyfeillion J'û y byd masnachol, ac wedi edrych dros daflenau cyfrifon Cymdeithasau Dyogeliad Meddiannau; ac yr ydwyf wedi cael gwerth ^ian mewn cysylltiad à bywyd dyn, fel y canlyn:— 1» Tybir fod aelod yn dyfod i'n cym- deithas yn 25 oed, byddai yn ofynol iddo ^al« lp. 5s. Oc. yn iiyneddol, hyd nes tyddo yn 7o oed, cyn y gallo gael lOs. yr wythnos hyd derfyn ei oea. Cyp. VII. 2, Tybir fod dyn yn 40 oed, pan ddech- reuo dalu, rhaid iddo dansgrifio 2p. 15s. Oc. yn flyneddol cyn y gallo gael lOs. yr wyth- nos ar ol 70 oed. 3, Golyger fod un yn 50 oed pan yn dechreu tansgrifio, bydd yn ofynol iddo dalu 5p. 8s. Oc. yn flyneddol cyn y byddo ganddo hawl i lOs. yr wythnos ar ol 70 oed. Wrth edrych ar yr uchodion fe wel y darllenydd yn union, pan meddylio am sefyllfa llawer o weinidogion ein heglwysi— fod yn rhaid i ni gael rhyw drefn, heblaw yr hon sydd gan Gymdeithas Dyogeliad Meddiannau. Gwedi meddwl, a meddwl, am yr aml rwystrau a ymddangosant o'n blaen, nid wyf yn gwangaloni; ond yr wyf yn gweled yn eglur y bydd yn ofynol i ni pan ddelom i sefydlu rheolau, i estyn bywyd gweithiol ein gweinidogion, os cant iechyd, hyd 65, cyn y byddo ganddynt hawl i dâl parha.us: ac yna meddyliwyf y saif y gym- deithas. Ymholwn yn awr pa fodd mae cael funds. Mae yn ofynol cael 2000p. i ddechreu!! Peidied y gwanaf a dychrynu, fe ellir eu cael mewn pump o flyneddau yn ddigon hawdd; ac ni fydd un yn aelod rhydd dan bump o flyneddau :— 1, Dy8gwylir i 200 o weinidogion ddyfod yn aelodau, a phob un i dalu lp. yn flyn- eddol: gwna hyn lOOOp. 2, Un casgliad oddiwrth bob un o'n heglwysi yn Nghymru a wna 400p. 8, Cant o foneddigion yn dansgrifwyr o lp. yn flyneddol, a wna 500p. 4, Dau cant o foneddigesau i dansgrifio lOs. yn flyneddol, a wna 500p. Dyma dros 2000p., heb y Uôgageiram ysymauuchod. Ond gofyner, a ellir cael ysymauuchod! Gadawaf i galonau tyner ein cyfeillion a feddant y moddion i ateb y gofyniad. Libel ar ysbryd rhadlon fyddai rhoddi Uety am un fynyd i feddwl ameuol! Y peth nesaf yw cael dynion addas i drefnu mesurau a rheolau, &c, a chofier 2 N